Bản Đồ Quy Hoạch Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi

UBND thành phố vừa ban hành hàng 7 lựa chọn phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 7 khu KĐT trên địa bàn huyện Củ Chi.
Quyết định số 2857/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu KĐT xã Phước Hiệp. Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu KĐT xã Phước Hiệp có tổng diện tích 180,82 ha, có tính chất là khu KĐT thị tứ, phát triển thành theo hướng chỉnh trang và bắt đầu thực hiện mới.

Có thể bạn quan tâm:

Dự án Lucky Garden Bình Mỹ Củ Chi đang mở bán

 

Dọc tuyến kênh Đông cần nghiên cứu đề xuất các tuyến đường giao thông ven kênh có đi đến với mạng lưới giao thông toàn khu, phù hợp với cảnh quan bờ kênh.

Khu KĐT xã Phước Hiệp có phía Đông giáp kênh Đông; Phía Tây – Bắc giáp kênh N42; Phía Tây – Nam giáp Quốc lộ 22; Phía Đông – Bắc giáp khu KĐT hiện hữu.

Quyết định số 2858/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu KĐT Thị trấn huyện lỵ – xã Tân An Hội. Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu KĐT xã Phước Hiệp có tổng diện tích 150,74 ha, có tính chất là khu KĐT thị trấn.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển thành như: Tỉnh lộ 8 và đường Nguyễn Văn Khạ, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có công dụng dịch vụ – nhà phố (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

Khu KĐT Thị trấn huyện lỵ – xã Tân An Hội có phía Đông – Nam giáp Khu KĐT thị trấn huyện lỵ (khu 4) và Khu KĐT xã Tân Thông Hội (khu 4); Phía Đông – Bắc giáp kênh N31A; Phía Tây – Bắc giáp khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi; Phía Tây – Nam giáp Khu trung tâm huyện lỵ Củ Chi và Khu KĐT thị trấn huyện lỵ.

Quyết định số 2859/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu KĐT xã Tân An Hội (Khu 2). Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu KĐT xã Tân An Hội (Khu 2) có tổng diện tích 66,18 ha, có tính chất là khu KĐT, bến xe và bệnh viện phát triển thành theo hướng chỉnh trang và kết hợp bắt đầu thực hiện mới.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển thành như: Quốc lộ 22 và đường Nguyễn Thị Rành, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có công dụng dịch vụ – nhà phố (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

Khu KĐT xã Tân An Hội (Khu 2) có phía Đông – Nam giáp Khu KĐT và công viên huyện lỵ Củ Chi; Phía Tây – Bắc giáp giao lộ giữa đường Vành đai 4 và Quốc lộ 22; Phía Tây – Nam giáp Quốc lộ 22; Phía Đông – Bắc giáp Khu tái định cư khu công nghiệp Tây Bắc và Khu tái định cư khu công nghiệp Hóa Dược.

Quyết định số 2860/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu KĐT xã Tân Thạnh Tây (Khu 3). Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu KĐT xã Tân Thạnh Tây (Khu 3) có tổng diện tích 18,96 ha, có tính chất là khu KĐT đô thị.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển thành như: Tỉnh lộ 8 và đường Nguyễn Kim Cương, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có công dụng dịch vụ – nhà phố (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

Khu KĐT xã Tân Thạnh Tây (Khu 3) có phía Đông giáp Khu KĐT Tân Quy; Phía Tây giáp Khu KĐT Tân Thạnh Tây (Khu 2); Phía Nam giáp Khu Tái định cư Tân Phú Trung – Tân Thạnh Tây; Phía Bắc giáp Tỉnh lộ 8.

Quyết định số 2861/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu KĐT xã Bình Mỹ – khu 2 (trung tâm xã). Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu KĐT xã Bình Mỹ – khu 2 (trung tâm xã) có tổng diện tích 58,05 ha, có tính chất là Khu KĐT hiện hữu cải tạo chỉnh trang, xen cài xây mới kết hợp bắt đầu thực hiện mới, nhà đầu tư bắt đầu thực hiện hạ tầng xã hội; Khu công trình công cộng phục vụ KĐT trong khu vực quy hoạch và xã Bình Mỹ.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển thành, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có công dụng dịch vụ – nhà phố (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

Khu KĐT xã Bình Mỹ – khu 2 (trung tâm xã) có phía Đông giáp sông Sài Gòn; Phía Tây giáp Tỉnh lộ 9; Phía Nam giáp đất ruộng; Phía Bắc giáp rạch hiện hữu.

Quyết định số 2862/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu KĐT liên xã Tân An Hội – Trung Lập Hạ. Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu KĐT liên xã Tân An Hội – Trung Lập Hạ có tổng diện tích 105,16 ha, trong đó: Diện tích thuộc xã Tân An Hội là 69,4 ha, thuộc xã Trung Lập Hạ là 35,76 ha.  Tính chất quy hoạch là khu KĐT hiện hữu cải tạo chỉnh trang, xen cài bắt đầu thực hiện mới, được nhà đầu tư về hạ tầng xã hội và là khu công trình công cộng, khu công viên cây xanh phục vụ KĐT trong khu vực quy hoạch.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển thành, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có công dụng dịch vụ – nhà phố (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

Khu KĐT liên xã Tân An Hội – Trung Lập Hạ có phía Đông giáp đất trồng cây lâu năm và đường Nguyễn Văn Khạ; Phía Tây giáp đất trồng lúa; Phía Nam giáp kênh N31A (khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi); Phía Bắc giáp Tỉnh lộ 2.

Quyết định số 2863/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu KĐT xã Phước Vĩnh An (Khu 2). Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu KĐT xã Phước Vĩnh An (Khu 2) có tổng diện tích 269,37 ha, có tính chất là Khu KĐT đô thị.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển thành như: Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 8, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có công dụng dịch vụ – nhà phố (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

Khu KĐT xã Phước Vĩnh An (Khu 2) có phía Đông – Bắc giáp công viên nước Củ Chi; Phía Tây – Bắc giáp khu Doanh trại Quân đội (Đồng Dù); Phía Tây – Nam giáp Tỉnh lộ 2; Phía Đông – Nam giáp Khu KĐT liên xã Phước Vĩnh An – Tân Phú Trung.