Điều chỉnh quy hoạch phường 5 quận 8 Tp Hồ Chí Minh

Điều chỉnh quy hoạch phường 5 quận 8

Trong đợt quy hoạch điều chỉnh của quận 8 thì phường 5 có điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu dân cư Bông Sao và khu dân cư Chánh Hưng.

  1. Điều chỉnh tại khu dân cư Bông Sao phường 5 – quận 8

Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

– Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc một phần Phường 5, Quận 8, Thành phố  Hồ Chí Minh.

Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia làm 03 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở, được xác định như sau:

Các đơn vị ở:

– Đơn vị ở 1: giới hạn bởi:

+ Phía Đông giáp             : Đường số 7 và Đường số 3.

+ Phía Tây giáp               : Quốc lộ 50.

+ Phía Nam giáp              : đường Tạ Quang Bửu.

+ Phía Bắc giáp               : đường Phạm Thế Hiển.

– Đơn vị ở 2: giới hạn bởi:

+ Phía Đông giáp             : Đường Bông Sao.

+ Phía Tây giáp               : Đường số 7 và Đường số 3.

+ Phía Nam giáp              : đường Tạ Quang Bửu.

+ Phía Bắc giáp               : đường Phạm Thế Hiển.

– Đơn vị ở 3: giới hạn bởi:

+ Phía Đông giáp             : Rạch Xóm Củi.

+ Phía Tây giáp               : Đường Bông Sao.

+ Phía Nam giáp              : Rạch Bồ Đề – huyện Bình Chánh

+ Phía Bắc giáp               : Kênh Đôi.

Các hạng mục ưu tiên đầu tư:

+ Ưu tiên di dời các xí nghiệp ô nhiễm, các cụm kho vào khu công nghiệp tập trung, hoán đổi các khu đất sản xuất như Nhà máy phân bón Năm Sao, Công ty chế biến thủy hải sản Việt Phú, Công ty tàu thủy Sài Gòn tiếp giáp Kênh Đôi thành khu công viên cây xanh hiện đại, khang trang.

+ Thực hiện dự án xây dựng khu công viên cây xanh dọc bờ Tây rạch Xóm Củi (rạch Hiệp Ân) theo chủ trương của thành phố.

+ Mở rộng và nâng cấp các tuyến chính như đường Tạ Quang Bửu lộ giới 32m; Bùi Minh Trực lộ giới 30m.

  1. Điều chỉnh khu dân cư Chánh Hưng

Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

– Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc một phần phường 5, quận 8, thành phố  Hồ Chí Minh.

– Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Đông         : giáp đường Phạm Hùng.

+ Phía Tây  : giáp rạch Xóm Củi (rạch Hiệp Ân).

+ Phía Nam : giáp rạch Bồ Đề – huyện Bình Chánh.

+ Phía Bắc  : giáp kênh Đôi.

– Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 74,77 ha.

– Tính chất của khu vực quy hoạch: Khu trung tâm hành chính quận 8, kết hợp khu dân cư hiện hữu.

Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

Về tính chất không thay đổi so với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Chánh Hưng, phường 5, quận 8 đã được phê duyệt tại Quyết định số 676/KTST-QH ngày 10 tháng 01 năm 1997, trên cơ sở cập nhật các dự án mới trong thời gian gần đây để có phương pháp tích hợp.

Cải tạo và sắp xếp lại các khu dân cư hiện hữu ổn định, trên cơ sở hiện trạng để hình thành một khu đô thị khang trang.

– Xây dựng mới các khu nhà ở, chú trọng đầu tư cao tầng để hạn chế việc di dời dân cư hiện hữu tại khu vực.

– Công trình công cộng cấp khu vực được tính toán và cân đối cho cả khu dân cư phường 5, quận 8.

– Di dời các xí nghiệp ô nhiễm, các cụm kho vào khu công nghiệp tập trung.

Ngoài các yếu tố quy hoạch kể trên thì trong bản phê duyệt còn có các tiêu chí khác như:

+ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch

+ Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

+ Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị

+ Quy hoạch cấp nước

+ Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

+ Quy hoạch thông tin liên lạc

+ Đánh giá môi trường chiến lược