Quy hoạch phường 1 quận 8 Tp. Hồ Chí Minh

Quận 8 thuộc khu phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh có vị trí: phía Đông giáp quận 7; phía Tây và Nam giáp huyện Bình Chánh; phía Bắc giáp quận 5; quận 6 (kinh Tàu Hủ làm ranh).

Trong quyết định quy hoạch chung đã được phê duyệt thì cho đến năm 2020 dân số dự kiến của toàn quận sẽ khoảng 480.000 người, diện tích toàn quận tự nhiên 1.592,47ha, trong đó đất khu dân dụng có khoảng 1488,03ha chiếm 77,60%.

Khi phát triển không gian số thị, với thuận lợi về kênh rạch nên hướng phát triển của dự án trải dài theo các trục kênh rạch lớn như: kênh Tàu Hũ; kênh Đôi.

 

Điều chỉnh quy hoạch chung quận 8

Theo Quyết định Số: 7387/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Phường 1, Quận 8 như sau:

Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch

– Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia làm 02 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở, được xác định như sau:

Các đơn vị ở:

– Đơn vị ở 1: giới hạn bởi:

+ Phía Đông giáp           : Đường số 4 – Sông Ông Lớn.

+ Phía Tây                     : Đường Dương Bá Trạc.

+ Phía Nam                    : Đường Tạ Quang Bửu.

+ Phía Bắc giáp              : Đường Phạm Thế Hiển.

– Đơn vị ở 2: giới hạn bởi:

+ Phía Đông giáp           : Đường số 4 – Sông Ông Lớn.

+ Phía Tây                     : Đường số 8.

+ Phía Nam                    : Đường số 5 – Rạch Ông Nhỏ.

+ Phía Bắc giáp              : Đường Tạ Quang Bửu.

– Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 48,50 ha.

– Tính chất của khu vực quy hoạch: Khu khu dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới, chỉnh trang đô thị.

Quy hoạch phường 1, quận 8

Các hạng mục ưu tiên đầu tư

– Ưu tiên di dời các xí nghiệp ô nhiễm, các cụm kho vào khu công nghiệp tập trung; chuyển các khu đất sản xuất dọc tuyến đường Dương Bá Trạc, tiếp giáp sông Ông Lớn thành dân cư, chú trọng phát triển chung cư cao tầng, các khu công viên cây xanh và các công trình công cộng hiện đại, khang trang.

– Mở rộng và nâng cấp các tuyến chính như đường Tạ Quang Bửu lộ giới 32m; đường Dương Bá Trạc lộ giới 24m, đường Nguyễn Thị Tần lộ giới 25m,…

– Chỉnh trang đô thị kết hợp cải tạo cảnh quan hai bên kênh rạch (rạch Ông Lớn), kết hợp cây xanh cảnh quan ven kênh, cây xanh tập trung của khu vực.

Thời hạn quy hoạch: đến năm 2020 (theo thời hạn quy hoạch của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 8 được duyệt). Dự báo quy mô dân số trong khu vực quy hoạch: 21.170 người.

Ngoài các hạng mục kể trên thì quyết định còn đề cập đến các vấn đề khác như: Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Quy hoạch giao thông đô thị.

Điều chỉnh quy hoạch phường 5 quận 8 Tp Hồ Chí Minh