Quy hoạch phường 4 quận 8 Tp Hồ Chí Minh

Quy hoạch phường 4 quận 8

Theo quyết định Số: 6859/QĐ-UB-QLĐT Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 8 với rất nhiều hạng mục đã được phê chuẩn, quy hoạch lại. Nhìn chung về tính chất, chức năng, ranh giới và phân chia đơn vị hành chánh (16 phường) không thay đổi so với quyết định phê duyệt quy hoạch chung tháng 02/1995.

Trong quy hoạch lần này của quận 8 đề cập tới các vấn đề chính như:

+ Hướng phát triển chủ yếu

+ Chuyển đổi các khu đất kho bãi, tiểu thủ công nghiệp

+  Chỉnh trang đô thị, di dời tái định cư

+ Quy hoạch công viên cây xanh

+ Di dời và chuyển đổi các xí nghiệp gây ô nhiễm

+ Nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ đối ngoại của Q8

Điều chỉnh quy hoạch quận 8 đến năm 2020

Quận 8 được phân thành 4 khu ở  không thay đổi so với quyết định phê duyệt năm 1995 :

Dân số bố trí cụ thể cho từng khu gồm :

Khu 1 : 83.000 người ; Khu 2 : 88.000 người ; Khu 3: 100.000 người ; Khu 4 : 129.000 người.

Mật độ xây dựng bình quân trong các khu : 33% đến 42%. Mỗi khu có bố trí trung tâm phục vụ công cộng.

Trung tâm quận – Công trình công cộng :

– Trung tâm hành chánh bố trí mới tại phường 5, qui mô 14,5 ha.

– Khu Văn hóa giải trí : tại phường 4 và rạch Lào – phường 15.

– Khu Y tế : qui mô 4 ha cải tạo mở rộng bệnh viện tại phường 3 và dự kiến xây dựng mới tại phường 4, 7, 16.

– Trung tâm thương mại – dịch vụ : tại phường 11, gần Trung tâm thương mại cầu Chà Và, chợ Xóm Củi, qui mô : 4 ha

– Khu giáo dục : Bố trí xây dựng tại các phường mới phát triển qui mô 25 ha.

 Công viên cây xanh, thể dục thể thao :

– Khu công viên phường 4, quy mô 35,83 ha.

– Khu công viên cây xanh Hiệp Ân – phường 5 : qui mô 29 ha là khu công viên giải trí trung tâm Quận.

– Công viên Xáng Thổi phường 1, quy mô 3 ha.

– Công viên Dạ Nam cầu chữ Y.

– Phủ xanh và xây dựng cảnh quan dọc kênh rạch đã được giải tỏa (tại khu giải tỏa Bến Bình Đông và khu nhà ven kinh rạch).

– Thể dục thể thao : Khu trung tâm thể dục thể thao tại phường 5, quy mô 4,68 ha

Tại phường 4 – quận 8 sẽ được triển khai xây dựng, cải tạo, chỉnh trang một phần khu dân cư hiện hữu, xây dựng khu dân cư mới; Xây dựng trung tâm dạy nghề; Xây dựng mới trường tiểu học; xây dựng các công viên; Cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống mạng lưới ống khu dân cư.

Đặc biệt tại phường 4 đã quy hoạch và kêu gọi đầu tư cho khu dân cư với diện tích 42,15 ha.

Theo quy hoạch chung dự kiến đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thì cho tới năm 2020 dân số dự kiến của quận sẽ rơi vào khoảng 480.000 người. Cùng với đó là tổng diện tích dự nhiên của quận khoảng 1.592,47ha, trong đó đất khu dân dụng khoảng 1488,03ha chiếm 77,60%.