Quy Hoạch Tỉnh Bến Tre

Xã phú thuận – bình đại Bến Tre được chính phủ phê duyệt đầu tư Khu Công Nghiệp hơn 2.100 tỷ đồng

Vietconland, theo chủ trương đầu tư phát triển khu công nghiệp tại xã Phú Thuận , huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre mới đây đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt đầu tư Dự Án phát triển cơ sợ hạ tầng khu công nghiệp với vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng

Quy Hoach Tinh Ben Tre 2

Theo chủ trương đầu tư, khu công nghiệp Phú Thuận có tổng diện tích khoảng 231,78 ha vốn đầu tư 2.126 tỷ đồng. khu công nghiệp Phú Thuận tọ lạc tại xã Phú Thuận và xã Long Định, huyện Bình Đại. Dự án do Công ty Phát triển hạ tầng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Trong 2.100 tỷ đồng vốn thì ngân sách địa phương 1.986.898 triệu đồng (vốn từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 100.000 triệu đồng; vốn vay 300.000 triệu đồng; vốn từ nguồn tăng thu ngân sách (xổ số kiến thiết) 700.000 triệu đồng; vốn từ nguồn cho thuê đất: 886.898 triệu đồng);

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận bao gồm các hạng mục sau: đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thông đường giao thông, bến bai, hệ thống cấp, thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy, hệ thông phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp điện, cây xanh, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.

>>> Xem Thêm: Quy Hoạch Tỉnh Bến Tre

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 – 2025.