Quy Hoạch Huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre

Quy hoạch huyện thạnh phú tỉnh bến tre.

Ủy ban nhận dân tỉnh bến tre đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn thạnh phú đến năm 2030 trong quyết định số 2697/QĐ-UBND.Vietconland.vn thông tin chi tiết về việc duyệt đồ án quy hoạch huyện thạnh phú đến năm 2030

Thị trấn thạnh phú huyện thạnh phú thuộc tỉnh bến tre có quy mô diện tích 1.129 ha với mật độ dân số khoảng 18.000 người.

Quy hoạch thị trấn thạnh phú đến năm 2030

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Thành Phố Mỹ Tho

Quy-Hoạch-Huyện-Thạnh-Phú

ỦY BAN NHẬN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẾN TRE                                          Độc :Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———-                                                       ———-

Số : 2697/QĐ-UBND                           Bến tre ngày 31 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn thạnh phú giai đoạn đến 2030.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;\
 • Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.
 • Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập , thẩm định phê quyệt và quản lý quy hoạch đô thị:
 • Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1789/TTr-SXD ngày 27 tháng 12 năm 2014 và báo cáo số 1788/BC-SXD ngày 27 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chung thị trấn thạnh phú đến năm 2030 với các nội dung chính sau:

 • Vị trí thị trấn thạnh phú.
 • Phía bắc giáp xã Mỹ Hưng
 • Phía nam giáp xã Bình Thạnh
 • Phía đông giáp xã An Thạnh
 • Phía tây giáp xã Hòa Lợi

Tính chất của đô thị: Là khu dô thị huyện ly của huyện thạnh phú, trung tâm tiểu vùng 2 của huyện giữ vai trò vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của huyện.

Quy mô dân số, đất đai đô thị:

 • Quy mô dân số:
 • Giai đoạn đến năm 2020 khoảng 15.000 người
 • Giai đoạn đến năm 2030 khoản 18.000 người
 • Quy mô đất đai xây dựng đô thị:
 • Giai đoạn đến năm 2020 khoảng 129ha
 • Giai đoạn đến năm 2030 khoảng 257 ha

Hướng phát triển đô thị: phát triển về 2 trục giao thông QL 57 chủ yếu phát triển mạnh về phía Đông của khu trung tâm thị trấn hiện hữu

Phân vùng phát triển đô thị:

Vùng nội thị của thị trấn dự kiến phân thành 2 khu đô thị phát triển từ khu hiện hữu về phía Đông gồm có:

Khu đô thị số 1: tổng diện tích 146 ha là khu trung tâm hành chính huyện, trung tâm hành chính thị trấn, trung tâm thương mại, trung tâm thể dục thể thao, khu dân cư:

Khu đô thị số 2: tổng diện tích khoảng 110 ha, là khu ở hiện hữu dọc theo QL 57 và các khu dân cư mới phía Bắc.

Phân khu chức năng sử dụng đất.

Khu ở số 1 thuộc khu đô thị số 1 diện tích khoảng 66,94 ha bao gồm: khu nhà ở cải tạo và khu nhà ở xây mới.

Khu ở số 2 thuộc khu đô thị số 2 diệc tích khoản 48,22 ha bao gồm: khu nhà ở cải tạo và khu nhà ở xây mới.

Trung tâm hành chính bao gồm trung tâm hành chính huyện diện tích 6,38. Và trung tâm hành chính thị trấn diện tích 0.45 ha

Hệ thống công trình thương mại dịch vụ diện tích khoảng 0.97ha  ngoài ra còn bao gồm các dịch vụ khác như: chi nhánh ngân hàng, bưu điện, siêu thị….

Hệ thống công trình giáo dục diện tích khoang 2.77 ha

Hệ thống công trình y tế diệc tích khoảng 1,96 ha

Hệ thống công trình thể dục thể thao- công viên cây xanh

Hệ thống thể dục thể thao diện tích khoảng 5,09 ha bao gồm các công trình thể thao trong và ngoài nhà như sân vận động, câu lạc bộ…

Khu công viên cây xanh diện tích khoảng 16,81 ha bao gồm công viên kêt hợp với khu cây xanh tập trung chủ yếu dọc rạch Giồng Miễu.

Công trình văn hóa diện tích khoảng 3,12 ha

Đất tôn giáo diện tích khoảng  0.96 ha

Hệ thống công trình hạ tâng kỹ thuật.

Khu dự trữ phát triển đô thị:

Cơ cấu sử dụng đất

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Quy hoạch giao thông, cấp- thoát nước, cấp điện. trạm xử lý nước thải….

Điều 2: Giao nhiện vụ chó UBND huyện Thạnh Phú tổ chức công bố đồ án theo quy định để tổ chức, cá nhận biết mà thực hiện. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới theo quy định hiện hành. Phối hợp các sở, ngành có liên quan thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng trong phạm vi khu vực quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh , giám đốc sở Xây Dựng , chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, chủ trương các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này.

                                                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                         Võ Thành Hạo

Xem Chi Tiết TẠI ĐÂY