Quy Hoạch Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi

Quy Hoạch Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi

Điều chỉnh quy hoạch huyện Củ Chi
UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - thiết kế TPHCM về việc điều chỉnh quy hoạch huyện Củ Chi. Theo đề xuất của sở này, nhiều khu vực, đường đã được điều chỉnh lộ giới, thay đổi công dụng có thể dùng đất. 

Có Thể bạn quan tâm:

Dự án Lucky Garden Củ Chi đang mở bán

 

Các khu vực được điều chỉnh

- KĐT cư liên xã Phước Vĩnh An - Tân Phú Trung có tổng diện tích 1,23ha, được điều chỉnh quy hoạch từ đất giáo dục sang đất dân cư trừ tổng diện tích văn phòng ấp 2 và trường khoảng 2.000m².

- KĐT cư thị trấn Tân Phú Trung (khu 1) có tổng diện tích hơn 1,5ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất cây xanh - mặt nước có thể dùng công cộng, đất công trình dịch vụ đô thị sang đất nhà ở đã đi vào hoạt động cải tạo.

- KĐT cư Tân Phú Trung có tổng diện tích 0,9ha được điều chỉnh từ đất bắt đầu làm công trình hành chính công cộng thành đất dân cư đã đi vào hoạt động.

- Thị tứ Trung Lập Thượng (khu 1) với tổng diện tích hơn 29ha có 3 khu vực được điều chỉnh. Khu được quy hoạch thành đất bắt đầu làm trường mần non được điều chỉnh thành khu dân cư và đường giao thông. Khu được quy hoạch để bắt đầu làm khu dân cư mới được điều chỉnh thành đất bắt đầu làm trường mần non. Khu được quy hoạch làm đất giáo dục (sân bóng ấp 3 đã đi vào hoạt động) được điều chỉnh thành đất bắt đầu làm trung tâm văn hóa thể dục, thể thao.

- KĐT cư Phước Vĩnh An (khu 2) có tổng diện tích hơn 3ha được điều chỉnh quy hoạch khoảng 1ha từ đất cây xanh sang đất sang dành cho đất giáo dục; 2ha còn lại vẫn là đất cây xanh.

- KĐT cư Bàu Đưng (khu 2) tổng diện tích 4,5ha được điều chỉnh khoảng 3.000m² từ đất công trình công cộng thành đất dân cư. Phần còn lại vẫn là đất công trình công cộng.

- KĐT cư Tân Thông Hội (khu 1) tổng diện tích hơn 1,8ha được điều chỉnh quy hoạch khoảng 5.000m² từ khu dân cư đã đi vào hoạt động sang đất dành cho giáo dục.

- KĐT cư Tân Thông Hội (khu 4) tổng diện tích khoảng 1ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất cây xanh sang đất khu dân cư.

- KĐT cư thị trấn Phú Hòa Đông, tổng diện tích khoảng 1ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất cây xanh, đất giáo dục thành đất khu dân cư.

- KĐT cư xã Phú Hòa Đông (khu 3) tổng diện tích khoảng 14ha có 4 khu vực được điều chỉnh quy hoạch. Khu được quy hoạch làm đất dân cư (9,67ha) được điều chỉnh khoảng 2ha làm đất cây xanh. 3 khu vực còn lại được quy hoạch làm đất giáo dục, đất công trình dịch vụ được điều chỉnh sang đất dân cư.

- Khu tái định cư Phạm Văn Cội tổng diện tích khoảng 4,5ha có 6 khu vực được điều chỉnh quy hoạch. Khu được quy hoạch là đất văn hóa (0,43ha) được điều chỉnh thành khu dân cư và đài tưởng niệm. Hai khu được quy hoạch là đất dân cư (2ha) được điều chỉnh thành đất nhà phố thương mại (chợ) và nhà văn hóa. Ba khu vực còn lại được quy hoạch làm chợ, trung tâm hành chính, thể dục thể thao được cập nhật lại ranh theo hiện trạng.

- KĐT cư Tân Thạnh Tây (khu 2) tổng diện tích hơn 1,5ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất dân cư sang đất giáo dục.

- KĐT cư Tân Thạnh Tây (khu 1) tổng diện tích gần 43ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất dân cư sang đất dân cư và cơ sở y tế.

- KĐT cư Tân Thạnh Đông (khu 1) tổng diện tích gần 3 ha. Được điều chỉnh quy hoạch phần tổng diện tích đất cây xanh (0,28ha) thành một phần khu dân cư. Phần được quy hoạch làm đất thể dục, thể thao: giữ nguyên.

- KĐT cư xã Trung Lập Hạ (khu 2) tổng diện tích gần 3ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất dành cho Trường Lê Văn Thế thành đất cho trường mầm non Trung Lập Hạ.

- KĐT cư xã Trung Lập Hạ (khu 3) tổng diện tích khoảng 1ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất công trình dịch vụ công cộng thành đất hỗn hợp.

- KĐT cư liên xã Tân An Hội - Trung Lập Hạ tổng diện tích gần 2ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất công trình dịch vụ nhà phố thương mại, dịch vụ công cộng thành đất hỗn hợp.

- KĐT cư và công viên huyện lỵ tổng diện tích khoảng 1ha được điều chỉnh quy hoạch từ đất dân cư, giáo dục, cây xanh thành đất dành cho Trường Tiểu học Lê Thị Pha.

- Khu làng nghề hoa - cây kiểng - cá cảnh được điều chỉnh quy hoạch từ đất nhà phố thương mại sang đất hỗn hợp. 

Các đường giao thông được điều chỉnh

Các đường giao thông chuẩn bị trong các đồ án quy hoạch của xã Phước Tĩnh An, khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2, 3, 5) và khu dân cư Bàu Đưng (khu 2) sẽ giảm lộ giới theo quy hoạch trên cơ sở điều chỉnh tổng thể mạng lưới đường ở khu vực này.

KĐT cư Tân Thông Hội (khu 2): xóa quy hoạch các đường dự phóng 5, 6, 7, 9, 10, 11; giữ lại các đường giao thông đã đi vào hoạt động.

KĐT cư Tân Thông Hội (khu 1): xóa quy hoạch các đường dự phóng, giữ theo các đường đã đi vào hoạt động.

KĐT cư Tân Thông Hội (khu 4): giảm lộ giới đường D5 xuống còn 16m.

KĐT cư thị trấn Phú Hòa Đông: xóa quy hoạch các đường dự phóng, giữ theo các đường đã đi vào hoạt động.

KĐT cư xã Phú Hòa Đông (khu 2): xóa quy hoạch các đường dự phóng, giữ theo các đường đã đi vào hoạt động.

KĐT cư Hòa Phú (khu 1): sẽ nghiên cứu kỹ xóa quy hoạch một số đường.

KĐT cư xã Trung Lập Hạ (khu 2): nghiên cứu kỹ điều chỉnh lộ giới và phương án đi lại giao thông cho đường dự phóng số 2.

KĐT cư xã Trung Lập Hạ: đường số 2, 3, 4, 5 sẽ nghiên cứu kỹ xóa đoạn dự phóng và nắn tuyến.

KĐT cư trung tâm xã Phú Mỹ Hưng: xóa quy hoạch đường D2.

KĐT cư ngã năm Tân Quy: xóa quy hoạch đường chuẩn bị D2, D3, N4.

Khu trung tâm và dân cư xã Trung An: điều chỉnh lộ giới đường N2 từ 16m xuống còn 13m. Xóa bỏ quy hoạch các đường dự phóng L38, L39, các đường giữa các ô 1.19, 1.2, 1.27.

Các khu vực giữ nguyên quy hoạch

KĐT cư liên xã Phước Vĩnh An - Tân Phú Trung tổng diện tích 0,57 ha được quy hoạch là đất cây xanh có thể dùng công cộng.

Thị tứ Trung Lập Thượng (khu 2) tổng diện tích 0,47ha được quy hoạch đất xây trường mầm non.

KĐT cư Phước Vĩnh An (khu 2) tổng diện tích gần 2ha được quy hoạch là đất giáo dục và đất trồng cây xanh.

KĐT cư An Nhơn Tây (khu 2) tổng diện tích gần 9ha được quy hoạch là đất cây xanh, trường học, nhà trẻ.

KĐT cư An Nhơn Tây (khu 5) tổng diện tích hơn 6ha được quy hoạch là đất cây xanh, trường học.

KĐT cư xã Tân An Hội (khu 2) tổng diện tích gần 3ha được quy hoạch là đất công viên cây xanh, trường học.

KĐT cư Tân Thông Hội (khu 3) tổng diện tích gần 1ha được quy hoạch là đất cây xanh.

KĐT cư thị trấn Phú Hòa Đông tổng diện tích khoảng 3ha được quy hoạch là đất giáo dục.

KĐT cư xã Phú Hòa Đông (khu 2) tổng diện tích khoảng 6ha được quy hoạch là đất cây xanh, giáo dục.

KĐT cư xã Phú Hòa Đông (khu 3) tổng diện tích hơn 3ha được quy hoạch là đất giáo dục, công trình dịch vụ.

Khu trung tâm và dân cư xã An Phú tổng diện tích khoảng 12ha được quy hoạch là đất nông nghiệp sinh thái kết hợp nhà vườn.

KĐT cư xã Bình Mỹ (khu 2 - trung tâm xã) tổng diện tích gần 3ha được quy hoạch là đất cây xanh.

KĐT cư Hòa Phú (khu 1) tổng diện tích hơn 8 ha được quy hoạch là đất giáo dục, cây xanh, công trình văn hóa.

KĐT cư Tân Thạnh Tây (khu 3) tổng diện tích gần 1ha được quy hoạch là đất cây xanh, giáo dục.

KĐT cư Tân Thạnh Tây (khu 1) tổng diện tích hơn 3ha được quy hoạch là đất cây xanh.

KĐT cư Tân Thạnh Đông (khu 1) tổng diện tích hơn 1ha được quy hoạch là đất cây xanh.

KĐT cư thị trấn huyện lỵ, tổng diện tích 0,42ha được quy hoạch là đất nhà phố thương mại dịch vụ.

KĐT cư thị trấn huyện lỵ - xã Tân An Hội, dịch tích gần 3ha được quy hoạch là đất cây xanh và xây trường mầm non, trung học cơ sở mới.

KĐT cư và công viên huyện lỵ, tổng diện tích hơn 2ha được quy hoạch là đất cây xanh.

Khu trung tâm huyện lỵ, tổng diện tích gần 1ha được quy hoach là đất cây xanh.

Khu ngã năm Tân Quy, tổng diện tích gần 27ha được quy hoạch là đất cây xanh và xây trường mầm non, trung học cơ sở mới.

Khu trung tâm xã Trung An được quy hoạch là đất cây xanh.

Khu làng nghề hoa - cây kiểng được quy hoạch là đất cây xanh và xây trường mầm non, trung học cơ sở mới.

Khu vực sẽ tiếp tục điều chỉnh quy hoạch

KĐT cư liên xã Phước Vĩnh An - Tân Phú Trung, KĐT cư Tân Phú Trung (khu 2, khu 3), khu thị tứ Trung Lập Thượng (khu 1), khu dân cư Phước Vĩnh An (khu 2), khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2, khu 3, khu 5), khu dân cư Tân Thông Hội (khu 1, khu 2), khu dân cư thị trấn Phú Hòa Đông (khu 2, khu 3), khu dân cư xã Phước Hiệp, khu dân cư Hòa Phú (khu 1), khu dân cư Tân Thạnh Tây (khu 1), khu dân cư xã Tân Lập Hạ (khu 2, khu 3), khu dân cư Tân Thạnh Đông (khu 1, khu 2), khu dân cư Tân Quy, khu dân cư thị trấn huyện lỵ, khu dân cư và công viên huyện lỵ.

Xem Tin tức bất động sản khác

Các Dự án Tại Bà Rịa Vũng Tàu

 Cập nhật 06/06/2018

Sau GĐ ngủ sâu, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng Bà Rịa - Vũng Tàu đang từng bước thay đổi và phát triển thành điểm đến của nhiều dự án bất mới. Động lực chuyển mình

DỰ ÁN BARYA CITI VŨNG TÀU ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở PHÍA ĐÔNG SÀI GÒN

 Cập nhật 06/06/2018

Thị trường bất động sản trong những năm gần đây hoạt động khá sôi nổi, không chỉ tập trung tại các đô thị lớn của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, mà các tỉnh vùng ven như Đồng [...]

Quy định về cấp sổ hồng chung cư

 Cập nhật 04/05/2018

Chủ đầu tư nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay còn gọi là sổ hồng chung cư cho người mua căn hộ trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn h [...]

Bản Đồ Quy Hoạch Quận 12 Đến Năm 2020

 Cập nhật 08/04/2018

Bản Đồ Quy Hoạch Quận 12 Đến Năm 2020: Quận 12 được công bố thành lập ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo Nghị định 03/CP, ngày 6 tháng 1 năm 1997của Chính phủ trên cơ sở toàn bộ diện tích các phường Thạnh [...]

Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Hóc Môn Đến Năm 2020

 Cập nhật 06/04/2018

UBND TP HCM vừa ban hành lựa chọn 2304/QĐ-UBND về quy hoạch có thể dùng đất đến năm 2020 và kế hoạch có thể dùng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Hóc Môn.

Bảng Giá Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2018

 Cập nhật 06/04/2018

Bảng Giá Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2018: Giá những loại đất trên địa bàn thành thị Hồ Chí Minh được quy định rõ tại Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND.
Hotline
0905 222 379
Hotline
0905 222 379